top of page

Iedvesmu var gūt dabā, ziedos, mākslā, apkārtējā vidē un cilvēkos. Mūs priecē, ka inbloom pasaules redzējumā varam dalīties ar citiem, organizējot dažādus pasākumus, meistarklases un darbnīcas. Iepazīstoties un kopā esot, rodas jaunas idejas un interesantas sadarbības, kas piešķir mūsu esamībai jaunas šķautnes, dziļāku jēgu un paver jaunus ceļus attīstībai

logo.png
bottom of page